Umowa zlecenia – wady i zalety z punktu widzenia zleceniobiorcy