Oferta: Zastępca kierownika oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 74373

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • z uwagi na charakter zadań (w przypadku wystąpienia awarii, usterek, napraw i remontów) może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy

 • zagrożenie korupcją w związku z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia z uwagi na realizowane zakupy

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero


 

Zakres zadań

 • Organizuje, nadzoruje i koordynuje zadania pracowników Oddziału inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z prawidłową eksploatacją nieruchomości. Zastępuje Kierownika Oddziału w powierzonym zakresie.
 • Koordynuje realizację zadań przez pracowników grupy remontowo – konserwatorskiej
 • Monitoruje stanu technicznego budynków będących w trwałym zarządzie oraz stałych urządzeń technicznych (windy, drzwi, zamki, bramy oświetlenie, systemy alarmowe, kontrola dostępu, tv przemysłowa itp.).
 • Nadzoruje nad terminowe i fachowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych przez firmy zewnętrzne i służby własne w ramach Rocznego Planu Remontowego ZUW.
 • Nadzoruje prace w przypadku awarii
 • Współpracuje z UDT w zakresie przeglądów okresowych urządzeń i instalacji.
 • Bierze udział w opracowywaniu budżetów remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Bierze udział w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia zapotrzebowań Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • kompetencje kierownicze
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów prawa z obszaru zarządzania nieruchomościami
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • biegła obsługa komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych
 • rozwinięte zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • profesjonalizm
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Zastępca kierownika oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-11