Oferta: Trainer & Product Specialist, Medical Devices

Trainer & Product Specialist, Medical Devices
Miejsce pracy: Szczecin

Our offer? Possibility to work with the newest technology!


3Shape is the “Google” of the dental industry, the leader of the dental CAD/CAM market. We are specialists in the production of 3D scanners, present in Poland for over 10 years.

 

If you ready to continue your trainer career path by working with medical scanners in a global setting, 3Shape offers an opportunity to work with a state-of-the-art dental technologies.

Oferujemy:
 • A professional challenge in a highly dynamic globally oriented business environment
 • Personal growth and development through continuous learning
 • A large degree of independence and freedom to plan and streamline your own tasks
 • The chance to influence the future of a rapidly expanding company
 • Private healthcare with dental treatment and cafeteria benefit system to keep you fit and well
 • Fruit, vegetables, snacks to keep you fuelled
 • An attractive site location with lunch for 2pln in canteen with observation deck and relax room
Your responsibilities:
 • Providing efficient training to 3Shape partners and end-users in 3Shape Academy located in Szczecin 
 • Establishing and managing relationship with Dental teaching Universities Supporting local Resellers and Resellers events 
 • Establishing and manage relationship with local and regional Key Opinion Leaders
 • Providing feedback to 3Shape development/product management on 3Shape products as experienced by our customers 
 • Running 3Shape initiated events / symposiums 
 • Providing local marketing intelligence / insights
Requirements: 
 • 3Shape software’s knowledge (Dental System/Trios) 
 • Good understanding of IT
 • Fluent speaking and writing in both: Polish and English language 
 • General Microsoft Windows knowledge Dental Technician/dentist/dental nurse or relevant dental education is a plus 
We also want you to be: 
 • Structured and and Self-motivated
 • Present confidence, curiosity, empathy
 • Good communicator and have technical interest
 • Coping well with dynamic/high-activity-level environment 
 • Courteous/Service minded with pedagogical skills 
 • Willing to travel across Poland in your own car, expenses will be covered by the organization.

 

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana CV trafiło do rekrutacyjnej bazy danych 3Shape, abyśmy mogli je wziąć pod uwagę w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie do CV drugiej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym przypadku jest 3Shape Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-033, przy ul. Zapadła 8d. Informujemy, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy 3Shape. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rekrutacją i będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w 3Shape można uzyskać tutaj lub kontaktując się z lokalnym Działem Personalnym. Informujemy, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby spółki, iż obiekty 3Shape Poland Sp. z o.o. są monitorowane, w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników i gości, a także w celu ochrony mienia i majątku firmy. System monitorignu może być wykorzystywany do badania incydentów związanych z bezpieczeństwem w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli takie zdarzenia wystąpią. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni. Zarejestrowane obrazy z kamer zapisywane są centralnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Trainer & Product Specialist, Medical Devices
Firma: 3SHAPE POLAND SP. Z O.O.
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-08-28