Oferta: Technik

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113365

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze technicznym, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe takie jak wagi nieautomatyczne, analizatory spalin samochodowych, przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, odważniki, gęstościomierze zbożowe, manometry do opon pojazdów mechanicznych, przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego, spełniają wymagania techniczne i metrologiczne zawarte we właściwych przepisach. Wzorcowanie wag nieautomatycznych, wzorców masy, obciążników, gęstościomierzy zbożowych, maszyn wytrzymałościowych, siłomierzy i twardościomierzy. Wykonywanie pomiarów, odczytów wskazań, obliczeń, dokumentowanie wyników, wystawianie dowodów sprawdzeń. Praca w przeważającej części samodzielna, w siedzibie i poza siedzibą urzędu np. w laboratoriach, aptekach, sklepach, magazynach, halach produkcyjnych, w zmiennych warunkach atmosferycznych, przy użyciu wysiłku fizycznego związanego np. z przenoszeniem wzorców masy i innych przyrządów pomiarowych o masie do 25 kg. Praca na wysokości pow. 3 m, związana z legalizacją przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego. Prowadzenie samochodu służbowego lub przejazdy pojazdami firm zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego w urzędzie oraz poza siedzibą urzędu. Legalizacje i kontrole realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, na parterze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • wykonuje legalizacje przyrządów pomiarowych,
 • wykonuje ekspertyzy i wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców wynikające z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Technik
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-08