Oferta: Technik prac biurowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Technik prac biurowych
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/23/1937
OBOWIĄZKI:
Staż z FEPZ na 3 miesiące dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. nie posiadający wykształcenia policealnego i/lub wyższego)- osób długotrwale bezrobotnych ( tj. zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy przez łączny okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów obywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych)- osób z niepełnosprawnościami - osób w wieku 55 lat i więcej- osób w wieku 18-29 lat - kobiet.MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: ul. Stefana Batorego 4GODZ.PR.: 07:30-15:30WYMAGANIA ORGANIZATORA: obywatelstwo polskie, wykształcenie min. średnie, znajo-mość obsługi komputera i MS office, pełna zdolność do czynności cywilno-prawnych, brak prawo-mocnego skazania za umyślne przestępstwo, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umie-jętność pracy w zespole Program stażu:- przeglądanie akt sprawy pod względem wymogów formalnych- sporządzanie pism, kompletownie, adresowanie przesyłek do wysyłki- udzielanie informacji stronom i organom o toczących się postępowaniach - obsługa programu obiegu korespondencji i rejestracji spraw- obsługa urządzeń biurowych - pomoc w organizowanych przez Kolegium spotkaniach, naradach itp.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Technik prac biurowych
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-01