Oferta: Statystyk

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116689

Warunki pracy


 • Charakter pracy:  w systemie  ośmiogodzinnym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Możliwe wyjazdy służbowe.

 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu

 • Budynek -brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.


 

Zakres zadań

 • Zbiera, gromadzi oraz wstępnie przetwarza dane statystyczne wpływające do Urzędu
 • Uczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymi
 • Realizuje badania ankietowe metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy we wstępnej analizie i kontroli poprawności wyników i kompletności badań statystycznych
 • Uczestniczy w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, wyliczaniu wskaźników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej w tym regulacji prawnych
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki, w tym prowadzenia badań statystycznych
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość programu Excel
 • Komunikatywność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Statystyk
  Firma: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-03-05