Oferta: Statystyk

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73448

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).

 • Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

 • Stanowisko znajduje się na 1 piętrze w siedzibie Urzędu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • uczestniczy w rejestracji jednostek gospodarki narodowej w rejestrze Regon
 • współpracuje z organami rejestrowymi, ewidencyjnymi, założycielskimi oraz innymi instytucjami
 • współuczestniczy w sporządzaniu wykazów, wyciągów i zestawień według zadanych kryteriów z bazy danych REGON z użyciem niezbędnych narzędzi informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru REGON i klasyfikacji PKD 2007
 • Znajomość ustaw o statystyce publicznej i służbie cywilnej
 • Znajomość programu MS Excel (w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie)
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Podstawowa znajomość aplikacji MS Access lub SQL dla użytkowników
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Statystyk
Firma: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-06