Oferta: Statystyk

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133290

Warunki pracy


 • Charakter pracy: w systemie ośmiogodzinnym, kontakt z respondentem zewnętrznym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). 
 • Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu.
 • Budynek - brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • uczestniczy w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu transportu i łączności
 • pomaga w prowadzeniu prac metodologicznych z zakresu transportu i łączności
 • uczestniczy w analizie wyników prowadzonych badań oraz w ocenie ich jakości
 • uczestniczy w przedstawianiu wyników i analiz statystycznych
 • uczestniczy we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi
 • uczestniczy w określaniu jednostek sprawozdawczych, ustalaniu podstawowych zmiennych, definicji pojęć, projektowaniu wzorów formularzy, przygotowaniu objaśnień do ich wypełniania oraz wzorów tablic roboczych, wynikowych i publikacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej, w tym regulacji prawnych
 • Znajomość systemu statystyki publicznej w Polsce
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych w szczególności dot. transportu
 • Znajomość programów MS Word i MS Excel ( w szczególności podstawowe formuły matematyczne, logiczne, statystyczne i wyszukiwania oraz tworzenia tablic - sortowanie, filtrowanie, formatowanie i tworzenie wykresów)
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Komunikatywność. Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Statystyk
Firma: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-06