Oferta: Starszy statystyk informatyk

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135564

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Urzędu oraz poza nim.

Stanowisko znajduje się na 8 piętrze w siedzibie Urzędu.
Budynek - brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w pracach projektowo-programistycznych
 • Współuczestniczy w pracach w zakresie wykorzystania nowych technologii i metod do przetwarzania oraz analizy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych
 • Analizuje otrzymane założenia projektowe pod kątem technicznych i organizacyjnych możliwości ich wykonania
 • Współuczestniczy w procesie zasilania danymi baz danych, hurtowni danych
 • Opracowuje dokumentację techniczno-projektową do tworzonego oprogramowania
 • Udziela użytkownikom aplikacji wyjaśnień i instruktażu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Podstawowa znajomość technologii informatycznych i języków programowania
 • Znajomość języka SQL oraz zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy statystyk informatyk
Firma: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-26