Oferta: Starszy specjalista

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/1072
OBOWIĄZKI:
1. SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE,2. KONTROLOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI BUDOWLI I STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, STOSOWANIE DO WYMOGÓW PRAWA BUDOWLANEGO, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW RESORTOWYCH,3. PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH USTEREK I ZALECEŃ,4. UCZESTNICZENIE W SPECJALISTYCZNYM NADZORZE NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH SZEFOWI ZARZĄDU, ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM NADZORÓW,5. UCZESTNICZENIE W INSPEKCJACH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH W PORTACH WOJENNYCH,6. UCZESTNICTWO W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,7. PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH,8. NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW, PRÓB I BADAŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW,9. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW, 10. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH INFRASTRUKTURY PORTOWEJ W PORTACH WOJENNYCH,11. OPINIOWANIE WNIOSKÓW ADMINISTRATORÓW O WPROWADZENIE KOREKT DO PLANÓW REMONTÓW, KONSERWACJI, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NOWYCH ZADAŃ,12. OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH (WI) I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH (POU),13. OPINIOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNEWYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ, MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH, UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ, 3 LATA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ, MILE WIDZIANA PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE
Uprawnienia: BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 530 - 5 570 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-16