Oferta: Starszy specjalista

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0815
OBOWIĄZKI:
1. SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE.2. KONTROLOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI BUDOWLI I STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, STOSOWNIE DO WYMOGÓW PRAWA BUDOWLANEGO, INSTRUKCJI I PRZEPISÓW RESORTOWYCH.3. PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH USTEREK I ZALECEŃ.4. UCZESTNICZENIE W SPECJALISTYCZNYM NADZORZE NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH SZEFOWI I ZARZĄDU, ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM NADZORU.5. UCZESTNICZENIE W INSPEKCJACH HYDROTECHNICZNYCH W PORTACH WOJENNYCH6. UCZESTNICTWO W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH7. PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH.8. NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW, PRÓB I BADAŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW.9. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALENIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW10. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH INFRASTRUKTURY PORTOWEJ W PORTACH WOJENNYCH.11. OPINIOWANIE WNIOSKÓW ADMINISTRATORÓW O WPROWADZENIE KOREKT DO PLANÓW REMONTÓW, KONSERWACJI, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NOWYCH ZADAŃ.12. OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH (WI) I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH (POU).13. OPINIOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGAQNIZACYJNO UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE.WYMAGANIA:WYŻSZE INŻYNIERYJNO- TECHNICZNEBARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ;ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH- MILE WIDZIANEUPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ;DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ MIN. 3 LATA, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH -MILE WIDZIANA.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: BARDZO DOBRA OBSŁUGA KOMPUTERA
Uprawnienia: obsługa MS Office
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 530 - 5 570 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty
Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-19