Oferta: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 117216

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z częściową realizacją zadań w innych obiektach KWP na terenie m. Szczecin, sporadycznymi wyjazdami służbowymi, udziałem w szkoleniach, zebraniach i konferencjach. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku piętrowym wyposażonym w windę, w pokoju  biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, niszczarkę do papieru. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. W zakresie stanowiska pozostaje również konieczność przemieszczania się w celu dokonania ustaleń i nadawania uprawnień w innych obiektach KWP.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4608,27 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i aktualizowanie planów ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (7 lokalizacji)
 • Udział w opracowywaniu ww. dokumentów przez jednostki i komórki KWP korzystające z obiektów innych podmiotów (4 lokalizacje)
 • Przygotowywanie, i aktualizowanie planów ochrony informacji niejawnych obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Opracowywanie i aktualizacja planów ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii II
 • Przygotowywanie i aktualizowanie planów ewakuacji materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 • Przygotowywanie i aktualizacja instrukcji alarmowej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Szczecinie
 • Współudział w kontroli zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej informacji niejawnych oraz kontroli w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych
 • Nadzór i administrowanie systemami kontroli dostępu
 • Nadzór i administrowanie systemem CCTV (monitoringu)
 • Nadzór i administrowanie systemem sygnalizacji włamania i napadu
 • Nadzór i administrowanie systemem wydawania kluczy w obiektach KWP w Szczecinie (nadawanie uprawnień, przypisywanie nowych użytkowników, wymiana kluczy
 • Nadzór i administrowanie systemem automatyki bramy wjazdowej do budynku KWP w Szczecinie
 • Rejestrowanie nowych użytkowników oraz programowanie kart dostępowych (zbliżeniowych) w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Realizacja części z powyższych czynności wymaga konieczności przemieszczania się pomiędzy obiektami KWP. Ponadto na ww. stanowisku realizowane są następujące czynności:
 • Opiniowanie projektów dotyczących organizacji, budowy i eksploatacji systemów kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV w obiektach jednostek organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego
 • Opracowywanie grafików pracy portierów, recepcjonistów i dozorców, celem zapewnienia właściwej ochrony fizycznej obiektów
 • Opracowywanie do Wydziału Finansów KWP w Szczecinie wykazu godzin pracy pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników pozaetatowych zatrudnionych w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji
 • Prowadzenie terminarza urlopowego portierów, recepcjonistów i dozorców zatrudnionych w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji KWP w Szczecinie
 • Dokonywanie sprawdzeń w systemie KSIP dot. osób wykonujących prace zlecone na terenie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prowadzeniem dokumentacji oraz administrowaniem systemów ochrony obiektów
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa fizycznego stosowanego do zabezpieczenia informacji niejawnych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość MS OFFICE (Word, Excel)
 • Umiejętność komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne
 • Asertywność
 • Kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-12