Oferta: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112989

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


-     krajowe wyjazdy służbowe,


-     praca w terenie (możliwe pod ruchem).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną oraz określa potrzeby rzeczowe i finansowe dotyczące ich modernizacji, utrzymania i planowania
 • Gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w celu prowadzenia ich ewidencji oraz sporządzania raportów i zestawień w tym zakresie dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji związanych w szczególności z realizacją programów rządowych
 • Opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowane przez Oddział i innych inwestorów
 • Załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w celu uzyskania uzgodnienia, zezwolenia i zawarcia umowy na dystrybucje i sprzedaż energii,
 • Przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną w celu zawarcia umowy
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną w celu prawidłowego utrzymania
 • Przeprowadza kontrolę dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard” w celu zapewnienia właściwego standardu drogi oraz przestrzegania zapisów umowy w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej województwa,
 • obsługa komputera, w tym dobra znajomość programów Pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy specjalista
  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-01-05