Oferta: Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85013

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług
 • Prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz między nadawcą lub adresatem a operatorem pocztowym
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji
 • Uczestniczy w kampaniach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze telekomunikacyjnym lub pocztowym
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; Kodeks postępowania administracyjnego; Kodeks cywilny; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; o ochronie konkurencji i konsumentów; o prawach konsumenta; o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • Wiedza o funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy specjalista
  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-09-29