Oferta: Starszy specjalista

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/0816
OBOWIĄZKI:
1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH, OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI; PRACOWANIE HARMONOGRAMÓW, PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ.2. PRZYGOTOWYWANIE, OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH.3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI, ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ; RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH, WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI.WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE BUDOWLANE (MGR INŻ.BUDOWNICTWA, INŻ.BUDOWNICTWA, JAKO POKREWNE ARCHITEKTURA)ZNAJOMOŚĆ : USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE; USTAWY P0RAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH; KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO; ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM; RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (PAKIET OFFICE, NORMA PRO)DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU ZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM PROCESU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH (BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH), OBSŁUGA PROCESU NINWESTYCYJNEGO POS WZGLĘDEM FORMALNYM I MERYTORYCZNYM- MIN 3 LATA.PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ- MILE WIDZIANE
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Uprawnienia: NORMA PRO
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 000 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-02