Oferta: Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126412

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca w terenie

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski o interwencje na działalność opratorów pocztowych i telekomunikacyjnych
 • Prowadzi postępowania kontrolne i pokontrolne z zakresu działalności pocztowej, realizacji obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji oraz wydaje zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów
 • Uczestniczy w kampaniach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych
 • Prowadzi filię archiwum zakładowego w Delegaturze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo przedsiębiorców, o prawach konsumenta, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień związanych dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy specjalista
Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-01