Oferta: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 117010

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 1 piętrze. Brak wjazdu windą.

Zakres zadań

 • Prowadzenie gospodarki mandatowej.
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia.
 • Uzupełnianie kart statystycznych zdarzeń drogowych i kartoteki kierowców dotyczących prowadzonych postępowań.
 • Pobieranie i rozliczanie formularzy mandatów karnych.
 • Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych bloczków zgodnie z przepisami.
 • Rozliczanie funkcjonariuszy Komisariatu z mandatów karnych.
 • Współpraca z funkcjonariuszami Referatu ds. Wykroczeń w zakresie realizacji korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań.
 • Przygotowywanie do archiwizacji spraw dot. wykroczeń merytorycznie zakończonych oraz innych materiałów wytworzonych w Wydziale Prewencji i przekazanie ich do archiwum KP Szczecin Niebuszewo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1781).
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjno – biurowej.
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1349) w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego.
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy referent
  Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-03-10