Oferta: Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84507

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Praca wykonywana w warunkach biurowych na parterze budynku z windą. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego wynosi: 2968 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Bieżące uaktualnianie ewidencji po uzyskaniu lub likwidacji składników majątku
 • Wydawanie, wypożyczanie/przyjmowanie składników majątku dla/od policjantów i pracowników
 • Prowadzenie kart środków trwałych i dokonywanie obliczeń amortyzacyjnych
 • Sprawozdawanie Wydziałowi Finansów dotyczące zmian wartości składników majątku
 • Uczestniczenie w inwentaryzacjach i wycena zinwentaryzowanych składników majątku
 • Prowadzenie rejestrów protokołów oceny składników majątku i ich likwidacji po ich wystawieniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne"
 • Dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS OFFICE (Word, Excel)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Organizacja pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny
 • Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania składnikami majątku
 • Znajomość podstaw księgowości
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-17