Oferta: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77575

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne.

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Praca w systemie zmianowym (od 2022r. – 24h/7/365).

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku, bez windy.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania Centrum Kompetencyjnego PKWD-Single Window w ramach wdrożenia, utrzymania i rozwoju ogólnopolskiego systemu informatycznego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 • Uczestniczy w pracach zespołu budującego system PKWD-Single Window, opiniuje dokumentację w obszarze technicznym i biznesowym wdrażanego systemu oraz testuje system.
 • Wspiera użytkowników, rozwiązuje problemy związane z obsługą bieżącą wdrażanego systemu PKWD-Single Window.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Zaawansowana znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Office
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z dokumentami XML, baz danych
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Prawa Celnego i Unijnego Kodeksu Celnego
 • Podstawowa znajomość zarządzania i administrowania bazami danych
 • Znajomość SQL, języka XML i pokrewnych (XSD, XSLT, XPath)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Starszy referent
Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-28