Oferta: Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gryfino
Ogłoszenie o naborze Nr 136775

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy 


- praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych,


- wejście do budynku schodami, w siedzibie budynku występują schody, brak wind


- stanowisko pracy na 1. piętrze


- wiekszość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej

Zakres zadań

 • Realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych
 • Realizuje procedury związane z realizacją postanowień przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Monitoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora
 • Realizuje zadania polegające na wprowadzaniu informacji do niejawnego systemu Policji
 • Wykonuje zadania związane z właściwą rejestracją i obiegiem korespondencji niejawnej stosownie do ogólnych zasad pracy kancelaryjnej oraz ochrony informacji niejawnych w ramach zastępstwa Kierownika Kancelarii Tajnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1882 z poź. zm.);
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z póź. zm.);
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680;
 • Dobra znajomość komputera w zakresie obsługi dokumentów tekstowych;
 • Umiejętność komunikowania się, organizacji pracy własnej, interpretacji przepisów, negocjacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Miejsce zamieszkania na terenie Gryfina lub okolic
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent
Firma: Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Miejsce pracy: Gryfino
Opublikowano: 2024-04-24