Oferta: Starszy referent w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami

Starszy referent

w Dziale Refundacji

w Wydziale Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: Szczecin/21/60

Miejsce pracy: Szczecin

1 etat/umowa o pracę

Termin składania ofert: 23.12.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • weryfikacja i kontrola merytoryczna komunikatów elektronicznych/ zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze i wyroby medyczne przekazywanych przez apteki
 • nadawanie uprawnień do Portalu Personelu osobom, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • nadawanie uprawnień do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty refundowane osobom uprawnionym
 • przydzielanie zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
 • realizacja zadań związanych ze zgłoszeniami w zakresie skradzionych/zagubionych pieczątek/recept
 • monitorowanie rozliczeń z aptekami
 • realizacja zadań określonych w trybie rozliczania wyników finansowych kontroli/postępowań sprawdzających aptek
 • opracowywanie bieżących oraz okresowych analiz i sprawozdań
 • współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - co najmniej 1 rok pracy zawodowej

lub

 • wykształcenie średnie – technik farmaceutyczny - co najmniej 3 lata pracy zawodowej, w tym 2 lata w aptece

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • ustawy prawo farmaceutyczne
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, stażu itd.
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: kadry@nfz-
szczecin.pl).

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami
Firma: Zachodniopomorski OW NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-12-16