Oferta: Starszy referent w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami

Starszy referent

w Dziale Refundacji

w Wydziale Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: Szczecin/21/59

Miejsce pracy: Szczecin

1 etat/umowa o pracę

Termin składania ofert: 22.12.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami/punktami aptecznymi na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oraz udzielanie informacji aptekom w ww. zakresie
 • gromadzenie danych w celu rejestrowania i monitorowania bazy danych aptek/punktów aptecznych w ramach systemu informatycznego oraz ich aktualizacja, w tym również przekazywanie stosownych informacji do Centrali Funduszu oraz do publikacji na stronie internetowej
 • udział w przyjmowaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń składanych w trybie art. 42 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez apteki
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji na podstawie art. 127da ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 • weryfikacja, kontrola, księgowanie zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją, przesyłanych przez apteki oraz prowadzenie wszelkich wyjaśnień dot. zestawień zbiorczych
 • monitorowanie rozrachunków z aptekami
 • przeksięgowywanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie refundacji leków w przypadku zmian tytułów uprawnień
 • sporządzanie sprawozdań z obszaru działalności Działu
 • współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, w zakresie objętym działalnością Działu

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - co najmniej 1 rok pracy zawodowej

lub

 • wykształcenie średnie – technik farmaceutyczny - co najmniej 3 lata pracy zawodowej, w tym 2 lata w aptece

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • ustawy prawo farmaceutyczne
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, stażu itd.
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: kadry@nfz-
szczecin.pl).

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami
Firma: Zachodniopomorski OW NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-12-15