Oferta: Starszy referent / Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

Starszy referent/ Młodszy specjalista/ Specjalista
w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami
 
Numer ogłoszenia: Szczecin/24/10
Miejsce pracy: Szczecin
1 etat/umowa o pracę
Termin składania ofert: 13.05.2024 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przyjmowanie, weryfikacja i zamykanie raportów statystycznych z realizacji usług w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: chemioterapia, programy lekowe
 • realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o indywidualne rozliczanie świadczeń, w tym prowadzenie Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji w zakresach pozostających we właściwości Działu
 • wprowadzanie do systemu informatycznego umów i aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Działu
 • udział w prowadzeniu postępowań, w tym postępowań odwoławczych związanych z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pozostających we właściwości Działu
 • monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup refundowanych ze środków publicznych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • prowadzenie analiz zapotrzebowania, planowanie oraz kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy lekowe i chemioterapia
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe – preferowane kierunki medyczne m.in.: farmacja, nauki o zdrowiu, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, psychologia zdrowia itp.
  • staż pracy dla stanowiska starszy referent: nie jest wymagany
  • staż pracy dla stanowiska młodszego specjalisty: co najmniej rok
  • staż pracy dla stanowiska specjalisty: co najmniej 4 lata
 • praktyczna znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • umiejętność pisania pism urzędowych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.
ZAPRASZAMY


W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:
kadry@nfz-szczecin.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy referent / Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami
Firma: Zachodniopomorski OW NFZ
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-30