Oferta: Starszy oficer portu

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy oficer portu
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 125996

Warunki pracy


 • praca w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • brak wind, wejście schodami
 • Inspekcje w porcie na otwartej przestrzeni i w zmiennych warunkach atmosferycznych.Przemieszczanie się po porcie motorówkami.
 • narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne
 • wyjazdy do portu na polecenie przełożonego, poza godzinami pracy w celu zabezpieczenia dowodów z wypadków.
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sprawuje ogólny nadzór nad ruchem jednostek w porcie i na torze wodnym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa nawigacji.
 • Pełni ogólny nadzór nad porządkiem portowo-żeglugowym w celu wyegzekwowania przestrzegania Przepisów Portowych przez wszystkich użytkowników portu.
 • Przeprowadza inspekcje statków morskich i żeglugi śródlądowej pod kątem przestrzegania przez nie stosownych przepisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w gospodarce morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów międzynarodowych, unijnych oraz krajowych dot. bezpieczeństwa morskiego, oraz ustaw i rozporządzeń krajowych w tym przepisów portowych
 • Dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy oficer portu
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-08-24