Oferta: Starszy księgowy

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 114150

Warunki pracy

Stanowisko znajduje się na 4 piętrze w siedzibie Urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.  Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Toaleta dla osób z niepełnosprawościami znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • Realizuje wynagrodzenia osobowe
 • Sporządza dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe pracowników i zleceniobiorców w programie PŁATNIK
 • Sporządza sprawozdania finansowe o wynagrodzeniach
 • Ustala podstawy naliczenia zasiłków m.in. chorobowych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych
 • Nalicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, PPK
 • Rozlicza pracowników z zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządza zaświadczenia o wynagrodzeniach
 • Dokonuje potrąceń dobrowolnych i potrąceń egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych z wynagrodzeń pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w płacach
 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej i finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i pracowników urzędów państwowych
 • Umiejętność posługiwania się pakietem Office
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Rzetelność
 • Terminowość
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy księgowy
Firma: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-22