Oferta: Starszy konserwator archiwalny

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 98678

Warunki pracy

Praca na w części administracyjnej oraz na magazynie Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Budynek przy ul. św. Wojciecha 13, budynek zabytkowy jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.


Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami.

Zakres zadań

 • Wykonuje pełne i zachowawcze zabiegi konserwatorskie w celu poprawy stanu zachowania zasobu archiwalnego
 • Prowadzi działania profilaktyczne w magazynach w celu zabezpieczenia zasobu archiwalnego w centrali i oddziałach AP w Szczecinie
 • Przeprowadza ekspertyzy konserwatorskie materiałów archiwalnych w zasobie oraz na przedpolu archiwalnym
 • Przygotowuje archiwalia na potrzeby ich ekspozycji w ramach czasowych wystaw oraz prowadzi nadzór konserwatorski nad nimi
 • Przeprowadza szkolenia, warsztaty i prelekcje dotyczące zabezpieczania materiałów archiwalnych
 • Prowadzi nadzór merytoryczny nad pracowniami konserwacji w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. i Archiwum Państwowym w Koszalinie
 • Przeprowadza przeglądy magazynów archiwalnych pod kątem warunków przechowywania zasobu i proponuje działania zmierzające do zapewnienia optymalnych warunków
 • Sporządza dokumentację konserwatorską opisową i fotograficzną wykonywanych prac wraz z przeprowadzaniem niezbędnych badań, służących identyfikacji stanu zachowania oraz efektów przeprowadzonych zabiegów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu konserwacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • Wiedza z zakresu konserwacji papieru
 • Staranność, dokładność
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Życzliwość i kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych
 • Kurs kancelaryjno - archiwalny
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy konserwator archiwalny
Firma: Archiwum Państwowe w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-13