Oferta: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120004

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 2 piętrze.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemami łączności oraz użytkownikami, prowadzenie nadzoru nad działaniem, programowanie urządzeń, montaż środków łączności w pojazdach oraz na stanowiskach dostępowych;
 • Wykonywanie bieżących napraw własnych (w miarę możliwości technicznych) oraz prac konserwacyjnych sprzętu łączności radiowej w celu utrzymania sprawności technicznej sprzętu łączności radiowej (mobilnego/przewoźnego) i innych urządzeń elektronicznych eksploatowanych w KMP w Szczecinie oraz podległych jednostkach organizacyjnych;
 • Kwalifikowanie sprzętu łączności radiowej, przekazywanie sprzętu do serwisu przy współpracy WŁiI KWP w Szczecinie, a także sporządzanie dokumentacji w powyższym zakresie;
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń i użytkowników w systemach łączności, a także wspomaganie w prowadzeniu ewidencji sprzętu łączności radiowej będącego na stanie KMP w Szczecinie oraz udział w okresowych inwentaryzacjach;
 • Organizacja łączności na wysuniętych stanowiskach dowodzenia w celu umożliwienia korzystania z środków łączności podczas zabezpieczeń imprez masowych oraz podczas innych działań wymagających dostępu do środków łączności;
 • Wspomaganie w pracach serwisowych oraz bieżących napraw urządzeń łączności przewodowej;
 • Obsługa oraz nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego KMP w Szczecinie oraz podległych jednostkach;
 • Sporządzanie bieżącej dokumentacji służbowej z prowadzonych napraw oraz prac konserwacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe w obszarze teleinformatycznym – łączność radiowa.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w danym obszarze
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office lub podobnego pakietu;
 • Umiejętność redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-01