Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116869

Warunki pracy

·      Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


•    Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·      Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


·      Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,


·      Oświetlenie dzienne i sztuczne,


·      Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze  budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Identyfikuje i weryfikuje korespondencję wpływającż do Urzędu bez wskazanej komórki organizacyjnej;
 • Ewidencjonuje i przekazuje właściwym adresatom korespondencję wpływającą do Urzędu;
 • Udziela pracownikom i klientom informacji dotyczących korespondencji wpływającej do Urzędu;
 • Obsługuje moduł korespondencji wychodzącej;
 • Obsługuje skład chronologiczny oraz skład nośników danych oraz akt sprawy w zakresie rejestracji, wyrejestrowania lub wypożyczenia wpływów;
 • Potwierdza, unieważnia oraz przedłuża ważność profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-06