Oferta: Starszy inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116740

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • obecność wind, wejście schodami,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza miesięczne i kwartalne informacje z wykonania planu wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie programów realizowanych z UE wraz opisem poszczególnych projektów
 • Sporządza jednostkowe i zbiorcze formularze planistyczne na kolejne lata budżetowe w zakresie programów realizowanych z udziałem środków UE (m.in. PF-UE, F-NSS, RZ-12) wraz z uzasadnieniem.
 • Bierze udział w realizacji projektów realizowanych ze środków UE pod kątem zagadnień finansowych m.in. udział w przygotowaniu finansowej części wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność, prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych.
 • Opracowuje harmonogram rzeczowo-finansowy projektu i aktualizuje go w trakcie trwania projektu.
 • Sporządza wnioski: o zapewnienie finansowania projektu, o zmiany w planie wydatków projektu, o uruchomienie środków z rezerwy celowej.
 • Analizuje wykorzystanie środków finansowych w trakcie realizacji programów zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Współpracuje z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami nadzorującymi realizację projektu (np. Ministerstwo Finansów, ministerstwo nadrzędne) w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 • Sporządza informacje finansowe: zapotrzebowania na środki finansowe, harmonogram wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w podziale na kwartały, zaangażowanie środków finansowych na realizację projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w finansach przy realizacji projektów współfinansowanych z UE
 • praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych
 • praktyczna znajomość przepisów o rachunkowości
 • praktyczna znajomość wytycznych w zakresie finansowania projektów współfinansowanych z UE
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi finansowej projektu
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-05