Oferta: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 115627

Warunki pracy

 


Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na pierwszym piętrze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.548,09 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Opracowanie planu wydatków rocznych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Naliczanie udzielonych świadczeń pracownikom cywilnym komórek organizacyjnych KWP w Szczecinie
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym przydzielonych świadczeń socjalnych
 • Prowadzenie kart ewidencyjnych korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Prowadzenie ewidencji wydatków z podziałem na jednostki organizacyjne KMP i KPP
 • Uzgadnianie w Wydziałem Finansów KWP w Szczecinie przychodów i wydatków na podstawie kart kontowych
 • Udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Socjalnej
 • Sporządzanie umów na udzielone pożyczki zwrotne przeznaczone na cele mieszkaniowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym głównie art. 21)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, samodzielność, kreatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-16