Oferta: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 115628

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.


Miejsce wykonywania pracy - budynek Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 29 , I piętro, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia: 3490,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Przetwarzanie danych, aktualizacja w programie Płatnik, przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej za pośrednictwem KWP w Szczecinie do ZUS
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzenie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowymi policjantów i pracowników Policji tutejszej jednostki
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk studenckich na terenie Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie
 • Prowadzenie rejestru ewidencji pieczęci i stempli
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi wymogami i przekazywanie jej do składnicy akt tutejszej jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych
 • Znajomość programu Płatnik
 • Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o Policji, Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • Wysoka kultura osobista
 • Zamieszkanie w Stargardzie lub okolicy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Miejsce pracy: Stargard
Opublikowano: 2023-02-16