Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113778

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy,

 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się parterze budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zakres zadań

 • Obsługuje klienta w sprawach paszportowych.
 • Weryfikuje dane zawarte we wniosku z dokumentami tożsamości osoby składającej wniosek i rejestruje wniosek oraz dane biometryczne w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela.
 • Przyjmuje oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na wydanie paszportu małoletnim, potwierdza własnoręczność podpisu rodzica.
 • Wydaje zrealizowane paszporty.
 • Rejestruje zdarzenia i aktualizuje Paszportowy System Obsługi Obywatela.
 • Przyjmuje oświadczenia o utracie dokumentów.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub w administracji publicznej albo obszarze stosowania prawa w praktyce lub pracy biurowej
 • znajomość ustaw: kpa, o dokumentach paszportowych, o ochronie danych osobowych,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-15