Oferta: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 98044

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Praca wykonywana w warunkach biurowych na 2 piętrze budynku z windą. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.723 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont
 • •Uzgadnianie kosztów i wydatków w określonym obszarze
 • Uzgadnianie i likwidowanie niezgodności powstałych na kontach rozrachunkowych
 • Weryfikowanie terminowości spłat pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS
 • Dekretowanie wartości ujawnionych szkód w mieniu Jednostki
 • Obsługa programu finansowo-księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Znajomość RMRiF z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (…)
 • Znajomość RMRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 09.01.2018 r.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • Zdolność szybkiego uczenia się i rozwiązywania problemów
 • Rzetelność, skrupulatność, dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-05-05