Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97429

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawowych,
 • Uczestniczy w sporządzaniu i realizacji wniosków o akceptację wydatku finansowego, prowadzi rejestr wniosków o wydatek finansowy wpływający do Oddziału Zamówień Publicznych,
 • Bierze udział w przygotowaniu umów cywilnoprawnych i aneksów do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy wspólnej realizacji na rzecz ZUW postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządza wymaganą dokumentację oraz analizę potrzeb w zakresie realizowanych zamówień,
 • Przygotowuje niezbędną sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań i zawartych umów, opracowuje analizy dotyczące wydatkowania środków oraz opracowanie i aktualizuje Plany zamówień publicznych ZUW w zakresie realizowanych dostaw, usług i robót budowalnych,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej oraz bierze udział w opracowaniu procedur i zasad w obszarze realizowanych zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy o finansach publicznych
 • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi (aplikacji) pomocnych w procedurze udzielenia zamówień
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-25