Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97492

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowa,  praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Obsługuje teleinformatyczny system POBYTv2, w tym rejestruje, weryfikuje i wyszukuje wnioski dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych osobowych cudzoziemców przetwarzanych w związku z tymi postępowaniami
 • Dokonuje wpisów i sprawdzeń w bazie danych systemu CHRONOS
 • Obsługuje systemy SIS i VIS w tym dokonuje wpisów danych o unieważnionych kartach pobytu w celu ich zatrzymania oraz dokonuje sprawdzeń i unieważnień Kart Polaka w bazie Centralnego Rejestru Przyznanych i Unieważnionych Kart Polaka
 • Realizuje czynności techniczne i informatyczne związane z realizacją dokumentów cudzoziemców między innymi personalizuje dokumenty
 • Odnotowuje w systemie CHRONOS korespondencję dotyczącą prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt dla Cudzoziemców
 • Sporządza okresowe sprawozdania, analizy i informacje w sprawach dotyczących cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w obszarze obsługi systemów informatycznych
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustaw o cudzoziemcach o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej, Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich oraz Unii europejskiej i członków ich rodzin, o ochronie danych osobowych
 • łatwość komunikacji
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o obywatelstwie polskim i ustawy o ewidencji ludności
 • Otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-25