Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90016

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW

 • W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 • Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Analizuje dokumentację planistyczną związaną z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wraz z przygotowaniem (po konsultacji z przełożonym) opinii w odniesieniu do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Uzgadnia i opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego gmin, pod kątem programów zawierających zadania rządowe, a także wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Analizuje dokumenty dotyczące terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez gminy oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wyliczenia terminów zwłoki w wydaniu decyzji.
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania skargowe składane zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w zakresie gospodarki przestrzennej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki przestrzennej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy inspektor
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2022-01-09