Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 89969

Warunki pracy


 •  Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej i rządowej, pracodawcami, osobami fizycznymi oraz z instytucjami właściwymi i łącznikowymi do wypłaty świadczeń rodzinnych w krajach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii
 • Kompletuje niezbędną dokumentację w zakresie spraw wpływających do Urzędu jako instytucji właściwej w województwie zachodniopomorskim do koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne w tym wprowadza i przetwarza dane w ramach systemu Sygnity
 • Przygotowuje projekty pism do klientów, instytucji i urzędów w ramach prowadzonych spraw
 • Prowadzi bazę danych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz rejestru spraw i przestrzega terminowości ich rozpatrywania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub w obszarze pomocy społecznej lub w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kodeks postępowania administracyjnego, o rodzinnym kapitale opiekuńczym
 • Znajomość regulacji unijnych w zakresie stosowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego w mowie i piśmie umożliwiająca kontakt z zagranicznymi instytucjami
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-01-06