Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85679

Warunki pracy


 •  praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie planowania i bilansowana środków finansowych w budżecie Wojewody,
 • Bierze udział w weryfikowaniu zgodności wydatków Wydziału z planem finansowym Urzędu oraz wnioskowanie według obowiązujących procedur,
 • Współpracuje z oddziałami w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • Rejestruje faktury i rachunki do zapłaty oraz umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wydział,
 • Opracowuje i składa plan zamówień publicznych na sprzęt, materiały oraz usługi, zgodnie z planami wydatków oraz sporządzanie informacji rocznych o udzielonych zamówieniach,
 • Bierze udział w sporządzaniu sprawozdań i analiz okresowych z realizacji budżetu oraz opracowywanie wniosków i propozycji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie planowania środków i rozliczania wydatków w sektorze finansów publicznych
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającymi
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość zasad prowadzenia gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Starszy inspektor
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-10-08