Oferta: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Policach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Police
Ogłoszenie o naborze Nr 85605

Warunki pracy

- praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych


- naturalne i sztuczne oświetlenie

Zakres zadań

 • prowadzenie polityki kadrowej pracowników cywilnych:
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie rekrutacji pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników cywilnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi,
 • obsługa programu Płatnik,
 • monitorowanie aktualizacji badań profilaktycznych,
 • prowadzenie biblioteki,
 • prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń z ochrony danych osobowych,
 • uzupełnianie i modyfikowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • posiadanie aktualnego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW. W przypadku braku takiego poświadczenia zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu potwierdzenie możliwości nadania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne,
 • znajomość środowiska Windows,
 • znajomość ustawy o Policji,
 • znajomość przepisów w zakresie gospodarki kadrowej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność samokształcenia się,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Powiatowa Policji w Policach
Miejsce pracy: Police
Opublikowano: 2021-10-07