Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84972

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 •  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 •  oświetlenie dzienne i sztuczne

 •  stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW

 •  w budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sporządza sprawozdania, analizy, statystyki z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przygotowuje materiały planistyczne oraz sprawozdania dotyczące budżetu wojewody w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Uczestniczy w opracowaniu budżetu zadaniowego dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kart mierników.
 • Monitoruje wykorzystanie środków finansowych i dotacji budżetowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz przygotowuje wnioski w sprawie zmian w budżecie.
 • Przygotowuje szczegółowe harmonogramy przekazywania środków finansowych dla samorządu województwa i powiatów, w ramach udzielonych dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub w obszarze finansów lub księgowości lub geodezji
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu komputerowego Quantum GIS
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-27