Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85006

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


-   stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialność


    za różnorodne zadania i działania pod presją czasu,


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania związane z wydawaniem decyzji i postanowień administracyjnych w sprawie przejazdu pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadnianie tras przejazdów
 • Prowadzi postępowania w celu uzgodnienia trasy i warunków przejazdu pojazdów specjalnych dla Wojskowej Komendy Transportu
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Oddziałami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu przejazdów ponadnormatywnych
 • Współpracuje z Rejonami w zakresie pomiaru skrajni poziomej i pionowej dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
 • Udziela odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli i instytucji w zakresie spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej województwa zachodniopomorskiego,
 • obsługa komputera, w tym dobra znajomość programów Pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii „B”,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-26