Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84777

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy administracyjne w biurze Kierownika Projektu. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych
 • Współpracuje z Kierownikiem Projektu i Asystentem ds. Technicznych w zakresie administracyjnym
 • Współpracuje z biurami Wykonawcy Robót i Konsultanta realizującego umowę na Zarządzanie i Nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych
 • Zapewnia właściwą obsługę korespondencji pocztowej i elektronicznej w zakresie sprawnego obiegu dokumentów, w tym rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestracja faktur, a także pozostałych dokumentów wewnątrz Biura oraz z zewnętrznymi klientami (obsługa, dystrybucja i archiwizacja dokumentów)
 • Kompletuje, kontroluje, porządkuje dokumenty kontraktowe i korespondencję oraz archiwizuje dokumenty kontraktowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Organizuje, koordynuje i obsługuje spotkania i narady organizowane przez Kierownika Projektu oraz współuczestniczy przy organizacji zdarzeń organizowanych przez inne podmioty wraz z prowadzeniem kalendarza spotkań
 • Utrzymuje komunikację z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Obsługuje połączenia telefoniczne oraz urządzenia biurowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-23