Oferta: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 75216

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.


- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),


- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.


- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).


- Stanowisko pracy wyposażone jest  w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje pism wpływających i wychodzących w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, przedkłada korespondencję do dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje do wysyłki korespondencję wychodzącą przedkładaną przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz dokonuje wysyłki dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw.
 • Zgodnie z dekretacją niezwłocznie przekazuje pracownikom dokumenty oraz informacje w celu wsparcia poprawnego i terminowego załatwiania spraw.
 • Przygotowuje i prowadzi postepowanie zmierzające do zawarcia umowy na obsługę pocztową oraz nadzoruje realizację tej umowy w celu zapewnienia przesyłania korespondencji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje i prowadzi postepowanie zmierzające do zawarcia umowy na dostawę materiałów biurowych oraz nadzoruje realizację tej umowy w celu zapewnienia pracownikom stałej dostępności materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Składa zamówienia na pieczątki i pieczęcie stosowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz prowadzi rejestr stosowanych w jednostce pieczątek i pieczęci w celu zaopatrzenia pracowników w wymagane przepisami pieczątki.
 • Uczestniczy w przyjmowaniu dokumentacji oddawanej do Archiwum Zakładowego przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu wypełniania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie z dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu skontrum zasobu archiwalnego zgromadzonego w Archiwum Zakładowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w celu wypełniania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie z dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w obszarze obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej
 • •Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, •systematyczność, sumienność •umiejętność pracy w zespole •umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, •komunikatywność, •asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs archiwalny I stopnia
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-03-02