Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138379

Warunki pracy


 • charakter pracy: administracyjno- biurowy,
 • praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji (niektóre przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Obsługuje klienta w sprawach paszportowych.
 • Weryfikuje dane zawarte we wniosku z dokumentami tożsamości osoby składającej wniosek i rejestruje wniosek oraz dane biometryczne w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela.
 • Przyjmuje oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na wydanie paszportu małoletnim, potwierdza własnoręczność podpisu rodzica.
 • Wydaje zrealizowane paszporty.
 • Przyjmuje oświadczenia o utracie dokumentów.
 • Rejestruje zdarzenia i aktualizuje dane w paszportowym Systemie Obsługi Obywatela.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub w administracji publicznej albo obszarze stosowania prawa w praktyce lub w pracy biurowej
 • znajomość ustaw: kpa, o dokumentach paszportowych, o ochronie danych osobowych, o słuzbie cywilnej
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność,
 • dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe


Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-31