Oferta: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 137362

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca umysłowa,
 • pozycja przy pracy – wymagająca dłuższego siedzenia,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym (od jednego do trzech pracowników) usytuowanym na parterze budynku bez windy,
 • wejście na parter budynku po schodach,
 • w budynku na poziomie biura dostęp do łazienki, 
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • do wykorzystania w otoczeniu szafy, biurko, fotel biurowy, komputer, monitor, kserokopiarka,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy administracyjne w biurze Kierownika Projektu
 • Współpracuje z Kierownikiem Projektu i Asystentem ds. Technicznych w zakresie administracyjnym
 • Współpracuje z biurami Wykonawcy Robót i Konsultanta realizującego umowę na Zarządzanie i Nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi
 • Zapewnia właściwą obsługę korespondencji pocztowej i elektronicznej w zakresie sprawnego obiegu dokumentów, w tym rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestracja faktur, a także pozostałych dokumentów wewnątrz Biura oraz z zewnętrznymi klientami (obsługa, dystrybucja i archiwizacja dokumentów)
 • Kompletuje, kontroluje, porządkuje dokumenty kontraktowe i korespondencję oraz archiwizuje dokumenty kontraktowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Organizuje, koordynuje i obsługuje spotkania i narady organizowane przez Kierownika Projektu oraz współuczestniczy przy organizacji zdarzeń organizowanych przez inne podmioty wraz z prowadzeniem kalendarza spotkań
 • Utrzymuje komunikację z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi celem monitorowania i kontrolowania spraw na zadaniach inwestycyjnych
 • Obsługuje połączenia telefoniczne oraz urządzenia biurowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B


Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-08