Oferta: Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 136713

Warunki pracy


 • praca o charakterze  administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera może być powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji (niektóre przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak podjazdów

Zakres zadań

 • Przyjmuje do depozytu zrealizowane w Centrum Personalizacji Dokumentów paszporty oraz sprawdza dane zawarte w paszporcie z danymi zawartymi we wniosku osoby składającej.
 • Weryfikuje wniesione opłaty za wydanie paszportu w systemie finansowo-księgowym.
 • Zajmuje się dystrybucją zrealizowanych paszportów do Terenowych Punktów Paszportowych.
 • Weryfikuje dane osobowe i biometryczne oraz rejestruje te zdarzenia i aktualizuje Paszportowy System Obsługi Obywatela.
 • Prowadzi i porządkuje zbiór kartoteczny wniosków o wydanie paszportu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w pracy biurowej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość ustaw: kpa, o dokumentach paszportowych, o ochronie danych osobowych, o słuzbie cywilnej
 • spostrzegawczość
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • systematyczność
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-21