Oferta: Starszy inspektor

Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135271

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Obecność wind, wejście schodami
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę formalno-rachunkową dokumentów o charakterze finansowym i opracowuje je i przekazuje do podpisu do Głównej Księgowej i Dyrektora Urzędu.
 • Sporządza przelewy w systemie bankowości elektronicznej NBP.
 • Kontroluje stan salda na rachunku bankowym, ewidencjonując jednocześnie wszystkie dokonane operacje (wypłaty i wpłaty na konto) wg klasyfikacji budżetowej w księdze obrotów bankowych.
 • Rozlicza zaliczki pobierane przez pracowników Urzędu oraz prowadzi korespondencję wysyłkową do placówek terenowych.
 • Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej.
 • Prowadzi korespondencję z komornikami w sprawie zajętych wierzytelności kontrahentów oraz pilnuje prawidłowej realizacji zajęcia komorniczego.
 • Wprowadza i przesyła przelewy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z UE (część krajowa).
 • Bierze udział w przygotowaniu gotówkowych wypłat wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w finansach
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości, o klasyfikacji budżetowej wydatków i o VAT
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP/NBE
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Urząd Morski w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-19