Oferta: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 127157

Warunki pracy

Prac


Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.


Pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze,
w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości. Praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów. Rejestruje i rozdziela pisma, przyjmuje pocztę w systemie tradycyjnym oraz w Elektronicznym systemie Zarządzania Dokumentacją. Realizuje zadania związane z działaniem platformy EPUAP dla KW PSP.
 • Prowadzi archiwum zakładowe i wykonuje archiwizację dokumentów w celu właściwego gromadzenia dokumentów. Koordynuje procesy archiwizacji dokumentów w KW PSP. Prowadzi sprawozdawczość z zakresu archiwum w celu prawidłowej realizacji zadań archiwizacji dokumentów.
 • Prowadzi kontrolę KP(M) PSP w celu oceny działalności komendantów powiatowych (miejskich) PSP w zakresie archiwizacji dokumentów i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Obsługuje odprawy, narady, spotkania celem zapewnienia właściwego funkcjonowania komendy. Udziela informacji interesantom w zakresie swoich kompetencji w celu skierowania ich do właściwego pracownika.
 • Udziela fachowej pomocy pracownikom w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w celu prawidłowej realizacji niniejszych zadań. Nadzoruje procesy przekazywania materiałów do archiwum oraz szkoli pracowników w tym zakresie. Wnioskuje do KG PSP o pozwolenie na brakowanie dokumentów i przeprowadza proces brakowania, a także wybiera i nadzoruje sposoby fizycznego zniszczenia wybrakowanych akt.
 • Prowadzi nadzór nad realizacją zadań związanych ze sprawozdawczością dotyczącą działalności archiwalnej komendantów powiatowych (miejskich) PSP woj. zachodniopomorskiego. Analizuje sprawozdania z KP/M PSP, na bieżąco monitoruje procesy brakowania w podległych jednostkach.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 • Obsługuje urządzenia będące na wyposażeniu kancelarii i sekretariatu.
 • Prowadzi w zastępstwie sekretariat Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub 0,5 roku na podobnym stanowisku
 • Odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 • Odporność na stres i dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno - archiwiwalny,
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-15