Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116479

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Realizuje kontrolę administracyjną dokumentacji, poświadcza wydatki oraz kontroluje na miejscu realizację projektów w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020: Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska oraz VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2021-2027.
 • Realizuje kontrolę administracyjną dokumentacji, poświadcza wydatki oraz kontroluje na miejscu realizację projektów w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk oraz INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027.
 • Stwierdza nieprawidłowości, koryguje wydatki, prowadzi rejestr nieprawidłowości, nakłada korekty finansowe w ramach Programów EWT.
 • Kontroluje ex-post postępowania beneficjentów Programów EWT o udzielenie zamówienia publicznego objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wykorzystuje systemy teleinformatyczne stosowane w Programach Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 oraz INTERREG 2021-2027.
 • Udziela merytorycznego wsparcia w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez Instytucje Zarządzającą, Wspólny Sekretariat lub ministra właściwego ds. rozwoju w ramach Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 oraz INTERREG 2021-2027.
 • Wykonuje kontrolę trwałości o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 tzw. ustawy wdrożeniowej, w ramach Programów Współpracy Interreg 2021-2027.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania lub zarządzania projektami finansowanymi ze środków zagranicznych
 • Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym (A1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych UE
 • Znajomość aktów prawnych, w szczególności: – ustawy o finansach publicznych, – ustawy Prawo zamówień Publicznych – ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – ustawy o realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wytycznych dotyczących programów operacyjnych wydanych przez Ministra do spraw rozwoju regionalnego
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel)
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych: język niemiecki w stopniu komunikatywnym (A1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości i Prawa Budowlanego
 • Przeszkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-02-27