Oferta: Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113107

Warunki pracy

·         Praca w charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.


·         Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


·         Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej- praca z dokumentami.


·         Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 windy, podjazdy, urządzenia sanitarno- higieniczne).


·         Oświetlenie dzienne i sztuczne.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizowaniem badań specjalistycznych i posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu;
 • Udziela interesantom informacji pisemnej, telefonicznej oraz bezpośredniej o sposobie załatwiania spraw, w szczególności o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności;
 • Kontroluje i nadzoruje powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach sprawowanego przez wojewodę nadzoru bezpośredniego nad powiatowymi zespołami;
 • Bierze udział w posiedzeniach składów orzekających w przypadku powołania przez Przewodniczącą Zespołu;
 • Umieszcza w BIP informacje dotyczące danych teleadresowych Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów i osobach sprawujących w nich funkcje, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli w Powiatowych Zespołach;
 • Przeprowadza szkolenia dla członków powiatowych zespołów;
 • Udziela instruktażu pracownikom Zespołu w celu zapewnienia sprawnej obsługi EZD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub w obszarze pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kpa
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o pomocy społecznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kwalifikacje pracownika socjalnego określone w przepisach o pomocy społecznej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-05